Коефициентот на МДБ за месец Јуни е негативен и изнесува -0.1%

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ изнесува -0,1% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јуни 2019 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- јуни 2019 година во споредба со просекот од 2018 година забележа пад за 0.1 % Според тоа, месечната аконтација […]

Процентот за МДБ за месец МАЈ 2019 е негативен и изнесува -0.1

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАЈ изнесува -0,1% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Мај 2019 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- мај 2019 година во споредба со просекот од 2018 година забележа пад за 0.1 % Според тоа, месечната аконтација […]

МДБ за месец април 2019 година е негативен и изнесува -0.4%

КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА МДБ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 ГОДИНА Е НЕГАТИВЕН И ИЗНЕСУВА -0.4% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец април 2019 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- април 2019 година во споредба со просекот од 2018 година забележа пад за 0.4 […]