Информативен напис – Задржан данок за платен приход спрема странски правни лица

Задржан данок  Задржан данок е директен данок кој се пресметува на одреден тип на плаќања од домашни кон странски правни лица. Концептот на оданочување со задржан данок предвидува можност на земјата која е извор на приходите да го оданочи приходот на странското правно лице кој е поврзан со неговата стопанска дејност во таа земја. Задржаниот […]