Online Советување 03.02.2022 – Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година

Online Советување 03.02.2022 – Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година Почитувани, Глобал Гроуп Консалтинг Ве поканува на Online советување на 03/02/2022 година (Четврток) со следните теми: Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година, Изготвување на даночен биланс за 2021 година, Актуелни новини во законската регулатива. Напомена: Со присуство […]

Online Советување 30.08.2021 – Усогласување со Законот за заштита на лични податоци низ практични примери и новини во законската регулатива (даночна, сметководствена и сл).)

Online Советување 30.08.2021 – Усогласување со Законот за заштита на лични податоци низ практични примери и новини во законската регулатива (даночна, сметководствена и сл).) Почитувани, Глобал Гроуп Консалтинг Ве поканува на Online советување на 30.08.2021 година (Понеделник) со следните теми: Усогласување со Законот за заштита на лични податоци низ практични примери, Новини во законската регулатива […]