Набавка на ситен инвентар на залиха

Набавка на ситен инвентар на залиха На ден 13.03.2017 година Друштвото “ Тест АА ” извршило набавка на ситен инвентар на залиха во износ од 15.000 денари со вклучен ддв.   Конто Опис Износ Забелешка   Должи Побарува   Должи Побарува   1 350   Ситен инвентар на залиха 12.712       130   […]