Нови услови за мерката за финансиска подршка 14500

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

Нова безкаматна кредитна линија на развојна банка Covid2

ОБЈАВЕН ЈАВЕН ПОВИК ЗА НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА НА РАЗВОЈНА БАНКА НА РМ COVID2. Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје NA 24/02/2020 година распиша јавен повик за поднесување на апликации за директно кредитирање на микро, мали и средни претпријатија регистрирани во Република Северна Македонија од Компензационите фондови од странска помош. Ви го пренесуваме во […]

Измена на Уредбата за примена на Законот за извршување

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

УЈП: Ослободување од плаќање на аконтации за ДЛД од самостојна дејност

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ДЛД ОСТВАРЕН ОД ВРШЕЊЕ НА САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ Управата за јавни приходи ги известува даночните обврзници кои остваруваат доход од вршење на самостојна дејност, дека на системот „е-Персонален данок“ е поставено Барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна […]

Олеснети условите за мерката: Финансиска поддршка за исплата на платите за април и мај во износ од 14.500 по вработен

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база