Месечен информатор бр. 004/2022

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 004 – 2022   Почитувани, Во прилог Месечен информатор бр. 004-2022 година со следната содржина: Образец ДД-И – Задржан данок – Информативен напис Распределба на довивка и исплата на дивиденда по годишната сметка за 2021 година Податоци за плата за месец Јануари 2022 година Податоци за плата за месец Февруари 2022 година […]

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 012/2021

Почитувани, Во прилог објавуваме Месечен информатор бр. 012/2021 со следна содржина: Регистрација и дерегистрација од системот на ДДВ Карактеристики на последната ДДВ пријава за 2021 година Работа во недела и на државен празник во трговија и во останати дејности од 01.01.2022 година   Податоци за плата  за месец декември 2021 година Информаторот може да го […]

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР 011-2021

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 011/2021   Почитувани, Во прилог објавуваме Месечен информатор бр. 011/2021 со следна содржина: Задржан данок на исплатени приходи спрема странски правни лица Спроведување на попис 2021- нормативен, даночен и сметководствен аспект    Нормативни, даночни и сметководствени карактеристики на бонуси, 13-та плата, новогодишeн надоместоk Новини во управување со пакување и отпад од пакување  […]