Друштво за сметководствени, консалтинг, ревизорски и правни услуги  ГЛОБАЛ ГРОУП КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје претставува брзорастечка компанија чии главни дејности се ревизија, бизнис консалтинг, сметководство, деловно право, човечки ресурси.

 

Честите промени на Законската регулатива, обврските кои компаниите треба да ги извршуваат спрема државната администрација, грижата за вработените, водење на задолжителни сметководствени евиденции и финансиски евиденции и анализи го преокупираат работниот ден на денешниот претприемач. Работата на претприемачот е развој на компанијата и зголемување на профит. Доверете ги сите административни работи, правни, сметководствени и финансиски услуги на професионалци. Единствена ваша грижа нека биде само правењето профит и растот и развојот на компанијата.

Ние сме професионалци во вршење на следните услуги:
  • Ревизија на финансиски извештаи – Глобал Гроуп Консалтинг е лиценцирано друштво за ревизија и поседува стручен тим на  овластени ревизори со цел професионално вршење на услуги на ревизија на финансиски извештаи, проекти и слично.
  • Бизнис консалтинг – Консалтинг услуги од областа на деловно право, даноци, јавни набавки, човечки ресурси, финансии и сметководство.
  • Сметководствени услуги – Нов и модерен начин на водење на сметководство и финансии.
  • Правни услуги – Правни услуги за секојдневно работење на компанијата, правен консалтинг, изготвување на правни акти, одлуки, договори и слично, пријава и одјава на вработени, основање и затворање на компании, промени во Централен регистар и друго.
  • Човечки ресурси – Водење на грижа за вашите вработени. Подготвување на целосна документација за човечки ресурси, пријава и одјава на вработени во Агенија за вработување
  • Основање на компании и промени – Основајте ја вашата компанија кај нас и добијте безплатен консалтинг за новооснована комапнија од нашите експерти. Сите видови на промени, спојувања, поделби, трансформации и ликвидација на компании
  • Бизнис планови и консалтинг услуги при апликации за државна помош, грантови, кредити од банки и други извори на финансирање на компаниите.

Нашите корисни функции и услуги

Консалтинг услуги

Консалтинг услуги од областа на право, сметководство, даноци, јавни набавки, човечки ресурси и сл

Сметководствени услуги

Нов и модерен начин на водење на сметководство и финансии.

Деловно право

Покрај сметководствени услуги нашиот тим на правници нуди и решенија од областа на деловно право....

Пресметка на плати

Ние ви нудиме професионална услуга за пресметка на платите на вашите вработени

Ревизија - ревизорски услуги

Глобал Гроуп Консалтинг (GGC Audit) претставува лиценцирано друштво за ревизија на финансиски извештаи.

Работно време

Понеделник

8-16

Вторник

8-16

Среда

8-16

Четврток

8-16

Петок

8-16

Сабота

-

Недела

-

Побарајте понуда