ЕКО СТЕП е домашна компанија за сметководство, финансиски и даночен консалтинг која е основана во 1992 година.

ЕКО СТЕП низ годините дава сметководствена и консултанска поддршка на докажани имиња во бизнисот, како за домашни така и за меѓународни компании.

Тимската работа е една од предностите на ЕКО СТЕП, при што вработените постојано го надградуваат своето образование со посета на разни семинари според најновите финансиски трендови. ЕКО СТЕП е опремена со најсовремена технологија за обработка на податоци со што е еден чекор пред конкуренцијата.

ЕКО СТЕП ги врши следните  услуги:
  • Сметководствени услуги (Финансово работење, Материјално работење, Даночни извештаи, Извештаи за потребите на статистика и НБРМ)
  • Консалтинг услуги (совети при основање на трговски друштва, совети при инвестирање, даночно советување, финансиско советување и сл.)
  • Оперативни услуги (кадровски работи, платен промет, изработка на бизнис план, припрема на документација за одобрување на кредит и сл.)

Работно време

Понеделник

8-16

Вторник

8-16

Среда

8-16

Четврток

8-16

Петок

8-16

Сабота

-

Недела

-

Адреса

Наша адреса:

Бул. Партизански одреди бр. 155-1/мезанин 3 СКопје

Телефон:
Емаил:
Побарајте понуда