ИНФО ЛИМБ 2007 е лиценцирано друштво за вршење сметководствени работи во областа на финансиско и материјално работењe од Крушево.
ИНФО ЛИМБ 2007 Крушево ги врши следните услуги:
  • Финансиско сметководство,
  • Материјално сметководство,
  • Човечки ресурси- пријави/ одјави,
  • Пресметка на плати,
  • Поднесување на даночни пријави,
  • Консалтинг услуги од областа на сметководство,
  • Основање на компании (регистрационен агент) и сл.

Работно време

Понеделник

08-16

Вторник

08-16

Среда

08-16

Четврток

08-16

Петок

08-16

Сабота

-

Недела

-

Адреса

Наша адреса:

Илиндендска, Крушево

Телефон:
Веб:

-

Побарајте понуда