ИНФОЦЕЛИНА ДООЕЛ e друштво за сметководство кое врши сметководствени и консалтинг услуги од Скопје

 

ИНФОЦЕЛИНА ДООЕЛ Скопје ги врши следните сметководствени  услуги:
  • Финансово и материјално сметководство,
  • Пресметка на даноци
  • Евиденција на основни средства
  • Завршна пресметка-комплет
  • Ликвидација

Бирото поседува сертификат за Регистрационен Агент на  ДОО,ДООЕЛ,трговци поединци (ТП) ,Здружение.

Работно време

Понеделник

08-16

Вторник

08-16

Среда

08-16

Четврток

08-16

Петок

08-16

Сабота

-

Недела

-

Адреса

Наша адреса:

Наум Наумоски Борче 65/5, Скопје

Телефон:
Побарајте понуда