КНИГОВОДИТЕЛ ДООЕЛ Скопје е друштво за сметководствени и консалтинг услуги  од Радишани.

КНИГОВОДИТЕЛ ДООЕЛ Скопје ги врши следните услуги:
  • Финансиско сметководство,
  • Материјално сметководство,
  • Човечки ресурси- пријави/ одјави,
  • Пресметка на плати,
  • Поднесување на даночни пријави,
  • Консалтинг услуги од областа на сметководство,
  • Основање на компании (регистрационен агент) и сл.

Работно време

Понеделник

08-16

Вторник

08-16

Среда

08-16

Четврток

08-16

Петок

08-16

Сабота

-

Недела

-

Адреса

Наша адреса:

Бел Камен 29а, Радишани Скопје

Телефон:
Веб:

-

Побарајте понуда