КОНСАЛТИНГ ИВАНОВСКИ  е ТП Овластен сметководител кој врши сметководствени и консалтинг услуги од Ресен.

КОНСАЛТИНГ ИВАНОВСКИ ги врши следните услуги:
  • Финансиско сметководство,
  • Материјално сметководство,
  • Човечки ресурси- пријави/ одјави,
  • Пресметка на плати,
  • Поднесување на даночни пријави,
  • Консалтинг услуги од областа на сметководство,
  • Основање на компании (регистрационен агент) и сл.

Работно време

Понеделник

08-16

Вторник

08-16

Среда

08-16

Четврток

08-16

Петок

08-16

Сабота

-

Недела

-

Адреса

Наша адреса:

29-ти ноември бр. 176, ГТЦ л.19 Ресен

Телефон:
Веб:

-

Побарајте понуда