КОНТ ЕКОНОМИК Скопје е друштво за сметководствени и консалтинг услуги од Скопје.

Друштвото ги врши следните услуги:
  • Финансиско сметководство,
  • Материјално сметководство,
  • Човечки ресурси- пријави/ одјави,
  • Пресметка на плати,
  • Поднесување на даночни пријави,
  • Консалтинг услуги од областа на сметководство,
  • Основање на компании (регистрационен агент) и сл.
  • ИПАРД програми

Работно време

Понеделник

07:30-15:30

Вторник

07:30-15:30

Среда

07:30-15:30

Четврток

07:30-15:30

Петок

07:30-15:30

Сабота

-

Недела

-

Адреса

Наша адреса:

Перо Наков бр. 130 Скопје

Телефон:
Веб:

-

Побарајте понуда