КОСТ КОНТРОЛ  е лиценцирано друштво за вршење сметководствени работи во областа на финансиско, сметководствено и материјално работењe од Прилеп.

Друштвото ги врши следните услуги:
  • Финансиско работење;
  • Изработка на годишни сметки;
  • Евиденција на трговија и основни средства;
  • Пресметка на плата;
  • Сметководствени и даночни консултации;
  • Електронско поврзување со УЈП,АВРМ,ЦРМ.

Работно време

Понеделник

08-16

Вторник

08-16

Среда

08-16

Четврток

08-16

Петок

08-16

Сабота

-

Недела

-

Побарајте понуда