МАЈАГО КОНСАЛТ  е друштво за сметководствени и консалтинг услуги  од Гевгелија.

МАЈАГО КОНСАЛТ ДОО Гевгелија e компанија која располага со богато искуство во водење на трговски друштва, здруженија и фондации.
Друштвото ги врши следните услуги:
  • Финансиско  и материјално сметководство,
  • Девизно работење,
  • Човечки ресурси- пријави/ одјави,
  • Пресметка на плати,
  • Пресметка на ДДВ,
  • Пресметка на Е-персонален данок
  • Поднесување на Завршни сметки,
  • Регистрација на фирми – гратис
  • Сметководствен и даночен консалтинг

Адреса

Наша адреса:

ул. 7-ми Ноември бр. 72/1-48 Гевгелија

Телефон:
Емаил:
Веб:

-

Побарајте понуда