МЕНАЏМЕНТ БИРО ДООЕЛ е друштво за сметководствени и консалтинг услуги  од  Скопје.

МЕНАЏМЕНТ БИРО Дооел Скопје ги врши следните услуги:
  • Финансиско сметководство,
  • Материјално сметководство,
  • Човечки ресурси- пријави/ одјави,
  • Пресметка на плати,
  • Поднесување на даночни пријави,
  • Консалтинг услуги од областа на сметководство

Адреса

Наша адреса:

ул.Емил Зола бр.4-1/5 Кисела Вода

Телефон:
Веб:

-

Побарајте понуда