МЕРИ ОФИС ДООЕЛ е друштво за сметководствени и консалтинг услуги  од Кичево.

МЕРИ ОФИС ДООЕЛ Кичево ги врши следните услуги:
  • Финансиско сметководство,
  • Материјално сметководство,
  • Човечки ресурси- пријави/ одјави,
  • Пресметка на плати,
  • Поднесување на даночни пријави,
  • Консалтинг услуги од областа на сметководство,
  • Регистрационен агент,
  • Подготовка на комплетна документација за учество на тендери

Работно време

Понеделник

08-16

Вторник

08-16

Среда

08-16

Четврток

08-16

Петок

08-16

Сабота

-

Недела

-

Адреса

Наша адреса:

с.Козица бр.44 Кичево

Телефон:
Емаил:
Веб:

-

Побарајте понуда