ПРО ЕКОНОМИК е друштво за сметководство кое врши сметководствени и консалтинг услуги од Струга.

Сметководствено биро со 2 овластени сметководители и 1сметководител. Формирано во 2012 година. Во бирото сметководствени услуги користат околу 50-тина фирми, меѓу кои има производни, трговски и услужни фирми

ПРО ЕКОНОМИК ги врши следните услуги:
  • финансово и материјално работење,
  • плати,
  • даночна евиденција и советување со предлог постапки,
  • пријави и одјави ,
  • уплати на промет, е-банкинг,
  • услуги со претходно склучен обврзувачки договор.

Работно време

Понеделник

08-16

Вторник

08-16

Среда

08-16

Четврток

08-16

Петок

08-16

Сабота

-

Недела

-

Адреса

Наша адреса:

ул. Браќа Миладиновци бр 26, Струга

Телефон:
Емаил:
Побарајте понуда