Друштво за ревизија  ГЛОБАЛ ГРОУП КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје е реномирана ревизорска компанија од Скопје со долгогодишно искуство во вршење на ревизорски услуги.

 Ревизорско друштво ГЛОБАЛ ГРОУП КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје е лиценцирано друштво за ревизија со Лиценца бр. 33 од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.

Друштвото исто така е член на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија.

Вработените во ревизорското друштво се посветени професионалци во својата област, докажани низ многубројните завршени проекти.

 

Ние ги вршиме следните ревизорски услуги:

  • Ревизија на финансиски извештаи на средни и големи субјекти, АД, НВО, јавни претпријатија, државни органи и сл.
  • Ревизија на проекти финансирани од странски донатори
  • Даночни совети за мали, средни и големи трговци, НВО
  • Други сметководствени и ревизорски услуги 

 

Нашиот тим

Нашиот тим за вршење на ревизорски ангажмани е составен од два лиценцирани овластени ревизори,  дипломирани економисти помошници ревизори, правници и  административни асистенти.

 

 

 

Задоволни клиенти

Референтната листа на задоволни клиенти на ревизорското друштво е многу долга. Дел од нашите клиенти на кои успешно и професионално им извршивме ревизија се следните: Алокејт Софтвер, Џагатај Кабло Отомотив Електрик Системлери, Хета Лизинг, ИМП Солета, М Кеш Македонија, Ред шпед, Изградба Комерц, Саник Инженеринг , Извор, Кединг, Солар Про Холдинг, Грин Солар, Техно транс, Мактренд, ФАЛКО, ЦОФИЦАБ Еастерн Еуропе СРЛ, ЛУТЕКС, ЊУ Енерџи, ФЛЕКС КРЕДИТ и други.

 

Работно време

Понеделник

08-16

Вторник

08-16

Среда

08-16

Четврток

08-16

Петок

08-16

Сабота

-

Недела

-

Адреса

Наша адреса:

Тодор Паница бр.7/1-15

Емаил:
Побарајте понуда