РЕНИГ БП КОНСАЛТИНГ ДОО  е друштво за сметководствени и консалтинг услуги од Скопје

Друштвото е основано во 1992 год. Лиценца и осугурителна полиса согласно последните барања на ЗВСР. Активна посета на сите годишни семинари -обуки за законските измени од областа на економија од основање до денес.

Друштвото ги врши следните услуги:
  • Финансиско сметководство,
  • Материјално сметководство,
  • Човечки ресурси- пријави/ одјави,
  • Пресметка на плати,
  • Поднесување на даночни пријави,
  • Консалтинг услуги од областа на сметководство,
  • Финансиска – материјална евиденција кај сите видови трговски друштва, здруженија , во наши или во простории на клиентите согласно потребите и склучен договор. Интерни ревизии и анализи, консултации.

Работно време

Понеделник

08-16

Вторник

08-16

Среда

08-16

Четврток

08-16

Петок

08-16

Сабота

-

Недела

-

Адреса

Наша адреса:

ул. Васко Карангелески бр.13/1 Скопје

Телефон:
Емаил:
Веб:

-

Побарајте понуда