СТУДИО АДА ДОО Скопје е друштво за сметководство кое врши сметководствени и консалтинг услуги од Скопје.

Студио АДА ДОО Скопје, е сметководствено биро кое во своето работење ги опфаќа целосно сите сметководствени, финансиски, административни и консултантски активности. Основано е во 1992 година.


СТУДИО АДА ДОО Скопје ги врши следните услуги:
  • Финансиско сметководство,
  • Материјално сметководство,
  • Човечки ресурси- пријави/ одјави,
  • Пресметка на плати,
  • Поднесување на даночни пријави,
  • Консалтинг услуги од областа на сметководство,
  • Основање на компании (регистрационен агент) и сл.

Работно време

Понеделник

08-16

Вторник

08-16

Среда

08-16

Четврток

08-16

Петок

08-16

Сабота

-

Недела

-

Адреса

Наша адреса:

Ул.Златко Шнајдер бр. 6а/12 Скопје

Телефон:
Емаил:
Побарајте понуда