ТП ДРАМА ПАНЕВИ од Свети Николе е ТП овластен сметководител за  сметководство и консалтинг.

ТП ДРАМА ПАНЕВИ ги нуди следните услуги:
  • финансиско сметководство
  • материјално сметководство
  • консалтинг услуги
  • изработка на завршни сметки
  • пресметка на плати
  • пресметка на даноци
  • е-пдд за правни и за физички лица

 

Работно време

Понеделник

08-16

Вторник

08-16

Среда

08-16

Четврток

08-16

Петок

08-16

Сабота

-

Недела

-

Адреса

Наша адреса:

Ударничка бр.4, Св. Николе

Телефон:
Веб:

-

Побарајте понуда