Online Советување 30.08.2021 – Усогласување со Законот за заштита на лични податоци низ практични примери и новини во законската регулатива (даночна, сметководствена и сл).)

Почитувани,

Глобал Гроуп Консалтинг Ве поканува на Online советување на 30.08.2021 година (Понеделник) со следните теми:

  • Усогласување со Законот за заштита на лични податоци низ практични примери,
  • Новини во законската регулатива ( Закон за данок на добивка, Предлог Закон за сметководствени работи, закон за трговски друштва …)

Напомена: Со присуство на советувањето се стекнувате со 8 часа КПУ

Поканата и Агендата за online советување може да ја симнете на следниот линк:


ПОКАНА ЗА online советување – 30.08.2021 година


АГЕНДА ЗА online советување – 30.08.2021 година

Пријавувањето се врши online со пополнување на формата на следниот линк:


Форма за регистрација за online обука


Надоместокот за присуство на online советувањето ќе изнесува 2.000 денари + 18 % ДДВ или вкупно со ДДВ 2.360 денари.

Плаќањето се врши однапред на жиро сметка 200003332266115 на Стопанска Банка АД Скопје.

Преземете про-фактура за плаќање на следниот линк:


Про фактура за online советување


Пријавувањето може да се изврши со пополнување на формата за регистрација, со пишување на наш маил или со телефонско јавување.

 

Контакти: 

Телефони за регистрација: 02/5126-533, 075/709-399

Маил за регистрација: info@globalgroup.mk, pretplata@smetkovoditeli.com.mk