Објавен нов Правилник за спроведување на Законот за ДДВ

Нов Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност Во “Службен весник на РСМ” бр. 18/2024 од 25.01.2024 година се објави новиот Правилник за спроведување на Законот ДДВ а истиот влегува во сила од 26.01.2024 година. Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за спроведување на Законот […]

ПРИМЕР: Дерегистрација од системот на ддв на друштво кое поседува залихи

ПРИМЕР: Дерегистрација од системот на ддв на друштво кое поседува залихи Даночниот обврзник “НОАШУЗ” е регистриран ддв обврзник од 2015 година и се занимава со трговија на кондури. Во текот на 2021 година остварил промет во износ од 1.800.000 денари. На 31.12.2021 година, даночниот обврзник поседувал залиха на стоки во износ од 40.000 денари кои […]

Карактеристики на последна ДДВ Пријава за 2021 – Информативен напис

Карактеристики на последна ДДВ Пријава за 2021 – Информативен напис Согласно член 41 од Законот за данок на додадена вредност, даночниот обврзник е должен за секој даночен период да поднесе ддв пријава во рок од 25 дена по истекот на даночниот период во која сам го пресметува данокот. Даночната пријава се поднесува до надлежниот даночен […]

Измените на даночните закони (ДДВ, данок на добивка и данок на личен доход) донесени и објавени во Службен весник 275/2019

Долгоочекуваните измени на даночните прописи (ДДВ, Данок на добивка и данок на личен доход), објавени во службен весник на РСМ 275/2019   Во Службен весник на РСМ бр. 275/2019 од 27 декември 2019 година, објавени се поголем број на донесени закони и измени и дополнувања на закони, меѓу кои се донесени измените на даночните закони […]

Предлог измена и дополнување на Законот за ДДВ

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ДОНЕСЕНИ НА СЕДНИЦА НА ВЛАДА На  редовната 166-та седница на Владата на Република Северна Македонија е утврден текстот на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, со одлука да биде доставен на усвојување во Собранието на државата.  Со предложениот […]

Изменета и дополнета Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност Во Службен весник на РСМ бр. 174 од 22.08.2019 година објавена е Одлука за  изменување и дополнување на одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот […]