ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 изнесува 4.3% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Декември 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 4.3% Според тоа, месечната аконтација […]

КОЕФИЦИЕНТ НА МДБ ЗА ДЕКЕМВРИ 2019

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Декември 2019 изнесува 0% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2019 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- декември 2019 година во споредба со просекот од 2018 година не забележа пораст ниту намалување и изнесува  0 […]