Месечен информатор бр. 004/2022

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 004 – 2022   Почитувани, Во прилог Месечен информатор бр. 004-2022 година со следната содржина: Образец ДД-И – Задржан данок – Информативен напис Распределба на довивка и исплата на дивиденда по годишната сметка за 2021 година Податоци за плата за месец Јануари 2022 година Податоци за плата за месец Февруари 2022 година […]

Измените на даночните закони (ДДВ, данок на добивка и данок на личен доход) донесени и објавени во Службен весник 275/2019

Долгоочекуваните измени на даночните прописи (ДДВ, Данок на добивка и данок на личен доход), објавени во службен весник на РСМ 275/2019   Во Службен весник на РСМ бр. 275/2019 од 27 декември 2019 година, објавени се поголем број на донесени закони и измени и дополнувања на закони, меѓу кои се донесени измените на даночните закони […]

Измени на Законот за данок на добивка и Законот за платен промет

ПРЕДЛОГ ЗАКОНИ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА И ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ  ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА До собранието на РМ, доставен е Предлог закон за измена и дополнување на Законот за данок на добивка,  Предлог закон за измена и дополнување на Законот за платен промет. 1- Предлог измени на Законот за […]

Продажба на материјални средства – Капитална добивка

Продажба на материјални средства – Капитална добивка Управниот одбор на Друштвото “ Тест АА “ донесува одлука за продажба на една машина за шиење. Друштвото не е ддв обврзник. Набавната вредност на машината изнесува 80.000 денари. Вкупната акумулирана амортизација на машината е 30.000 денари. Машината е продадена за 60.000 денари по ф-ра бр.10. Истата е […]