Месечен информатор бр. 004/2022

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 004 – 2022   Почитувани, Во прилог Месечен информатор бр. 004-2022 година со следната содржина: Образец ДД-И – Задржан данок – Информативен напис Распределба на довивка и исплата на дивиденда по годишната сметка за 2021 година Податоци за плата за месец Јануари 2022 година Податоци за плата за месец Февруари 2022 година […]