Измени на Законот за данок на добивка и Законот за платен промет

ПРЕДЛОГ ЗАКОНИ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА И ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ  ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА До собранието на РМ, доставен е Предлог закон за измена и дополнување на Законот за данок на добивка,  Предлог закон за измена и дополнување на Законот за платен промет. 1- Предлог измени на Законот за […]

Предлог измени и дополнувања на Законот за сметководствени работи во собраниска процедура

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА Измените на Законот за вршење на сметководствени работи се предлагаат со цел усогласување на одредбите од Законот во кои е содржано името на државата, како и усогласување на прекршочните одредби со Законот за прекршоци. Со Предлог – законот се предлагаат следните […]

Предлог измена и дополнување на Законот за ДДВ

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ДОНЕСЕНИ НА СЕДНИЦА НА ВЛАДА На  редовната 166-та седница на Владата на Република Северна Македонија е утврден текстот на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, со одлука да биде доставен на усвојување во Собранието на државата.  Со предложениот […]