Предлог закон за младински додаток – подршка за младите кои работаат во производство

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА МЛАДИ ВРАБОТЕНИ ВО СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО – Предлог Закон Министерството за труд и социјална политика го објави Нацрт предлог Законот за младински додаток. Целта на предлог законот за младински додаток е поттикнување на младите лица за вработување во дејностите  на производството  по завршување на средното образование, со што ќе се допринесе до подобрување […]