Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата од 01.07-31.12.2019 изнесува 2.25%

Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.07.2019 година до 31.12.2019 година Народна Банка на Република Македонија на 26 Јуни 2019 година ја објави  референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.07.2019 година до 31.12.2019 година. Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, […]