Позитивен коефициент на МДБ 0,1% за месец Октомври 2019

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ изнесува 0,1% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Октомври 2019 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- октомври 2019 година во споредба со просекот од 2018 година забележа пораст за 0.1 % Според тоа, месечната аконтација […]

Коефициент на МДБ за месец Октомври 2018 година = 2,6%

Коефициент на МДБ за месец Октомври 2018 година Коефициентот на МДБ за аконтацијата за месец Октомври 2018 година е позитивен и изнесува  2,6%. Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец октомври 2018 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за месец октомври 2018 година во споредба […]