МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР 011-2021

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 011/2021   Почитувани, Во прилог објавуваме Месечен информатор бр. 011/2021 со следна содржина: Задржан данок на исплатени приходи спрема странски правни лица Спроведување на попис 2021- нормативен, даночен и сметководствен аспект    Нормативни, даночни и сметководствени карактеристики на бонуси, 13-та плата, новогодишeн надоместоk Новини во управување со пакување и отпад од пакување  […]