Утврдена висината на минималната плата – од платата за април 2021

Утврдена висината на минималната плата – од платата за април 2021 Економско социјалниот совет (ЕСС) на денешната седница, со која претседаваше министерката за труд и социјална политика, ја утврди висината на минималната плата, во согласност со Законот за минимална плата, кој предвидува нејзино усогласување во март секоја година. Висината на минималната плата ќе се покачи […]

Објавена уредбата за економската мерка за приватен сектор во висина од 14.500 денари минимална плата

ДОНЕСЕНА Е УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА МЕРКАТА – ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА АПРИЛ И МАЈ КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ ОД ПРИВАТНИОТ СЕКТОР   Владата ја донесе Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот Covid-19, заради исплата на платите за месеците април […]

Објавен нов MPIN -образец, со примена од 01.01.2020

ОБЈАВЕН НОВИОТ МПИН со примена од 01.01.2020 година Управата за јавни приходи го објави новиотт МПИН – кој се применува од 01.01.2020 година. Новиот МПИН е објавен, поради новото лично ослободување во износ од 8.228,00 денари, кое започнува да важи за исплата на јануарската плата за 2020 година. При изготвување на платата за јануари 2020 […]

Донесен правилникот за пресметка на субвенционирана плата

ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ ОБЈАВЕН ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ НА 26.11.2019 Во Службен весник на РМ бр. 244/19 од 26.11.2019 година, објавен е очекуваниот Правилник за начинот на пресметката на износот на субвенционирање за зголемена плата. Со овој правилник се пропишува начинот на пресметката на износот за субвенционирање […]

Донесен Законот за субвенционирање на придонеси за зголемена плата

ДОНЕСЕН ЗАКОНОТ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА  ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА  ПЛАТА Собранието на Република Македонија на 116 седница одржана на 14.11.2019 година го изгласа и донесе Законот за субвенционирање на социјални придонеси од задолжително осигурување поради зголемување на плата. Со Законот на системски начин се регулира начинот на добивање на субвенционирање на […]

Минимална плата 14.500 денари од декември 2019 – Изгласан предлог законот за изменување и дополнување на законот за минимална плата

ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ НА МИНИМАЛНА ПЛАТА Минимална плата од 14.500 денари од декември 2019 година Со  Законот за минимална плата во Република  Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15,  132/17 и 140/18 и  „Службен весник на Република Северна Македонија”  124/19),  се уредени висината на минималната […]