МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР 011-2021

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 011/2021   Почитувани, Во прилог објавуваме Месечен информатор бр. 011/2021 со следна содржина: Задржан данок на исплатени приходи спрема странски правни лица Спроведување на попис 2021- нормативен, даночен и сметководствен аспект    Нормативни, даночни и сметководствени карактеристики на бонуси, 13-та плата, новогодишeн надоместоk Новини во управување со пакување и отпад од пакување  […]

Теркови за интерни акти за извршување на попис

Теркови за интерни акти за извршување на попис Во е-базата на www.smetkovoditeli.com.mk се поставени нови теркови за интерни акти за извршување на попис: Одлука за извршување на попис Одлука за формирање на пописни комисии Упатство за спроведување на попис Извештај за извршен попис Одлука за усвојување на резултати од попис Интерните акти за попис може […]