Калкулатор за пресметка на плата (нето во бруто) со додатоци

КАЛКУЛАТОР ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ОД НЕТО ВО БРУТО СО ДОДАТОЦИ   Пресметајте од нето во бруто плата со сите додатоци со нашиот калкулатор тука: Presmetka na plata, 2022, moja plata, presmetaj plata, neto plata, bruto plata.

Донесен правилникот за пресметка на субвенционирана плата

ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ ОБЈАВЕН ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ НА 26.11.2019 Во Службен весник на РМ бр. 244/19 од 26.11.2019 година, објавен е очекуваниот Правилник за начинот на пресметката на износот на субвенционирање за зголемена плата. Со овој правилник се пропишува начинот на пресметката на износот за субвенционирање […]

Пример книжење: Практикантство согласно Закон за практикантство (Практикант на неполно работно време)

Практикантство согласно Закон за практикантство (Практикант на неполно работно време) На 15 Јули Друштвото “ Тест АА “ со лицето “НН” склучило договор со кој го ангажира истоименото лице како практикант согласно Законот за практикантство. Во месец јули лицето “НН” има 17 денови стаж и 104 работни часови. Во месец јули има 184 работни часа. […]