Книжење – трошок за регрес (даночно признат расход)

Книжење на трошок за регрес за годишен одмор Друштвото “Тест АА” донело одлука за исплата на регрес за годишен одмор на своите вработени. Друштвото заклучно со датумот на носење на одлука брои 30 вработени кои ги исполнуваат условите за исплата на регрес. Раководството одлучува да се исплати минималниот износ за тој месец предвиден според Податоците […]