Online Советување 03.02.2022 – Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година

Online Советување 03.02.2022 – Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година Почитувани, Глобал Гроуп Консалтинг Ве поканува на Online советување на 03/02/2022 година (Четврток) со следните теми: Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година, Изготвување на даночен биланс за 2021 година, Актуелни новини во законската регулатива. Напомена: Со присуство […]

Прирачник за годишна сметка за 2019 година

ПРИРАЧНИК ЗА ГОДИШНА СМЕТКА 2019 Почитувани корисници, Во продолжение објавуваме Прирачници за изготвување на завршна сметка (Биланс на состојба и Биланс на успех) за 2019 година, како и Excel датотека за изготвување на завршна сметка и конвертор на excel датотеката во Xml датотека која понатака може да ја прикачите на веб страната на Централен Регистар […]