Донесен правилникот за пресметка на субвенционирана плата

ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ ОБЈАВЕН ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ НА 26.11.2019 Во Службен весник на РМ бр. 244/19 од 26.11.2019 година, објавен е очекуваниот Правилник за начинот на пресметката на износот на субвенционирање за зголемена плата. Со овој правилник се пропишува начинот на пресметката на износот за субвенционирање […]