Правилник за составот на кесите за носење на стоки со важност од 01.12.2021 година

Правилник за составот на кесите за носење на стоки со важност од 01.12.2021 година Во Службен весник на РСМ, бр. 265 од 30.11.2021 година објавен е Правилник за стандардите за биоразградливост кои треба да ги исполнуваат кесите за носење на стоки, начинот на пуштање на пазар на биоразградливи кеси од страна на трговците, како и […]