ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 изнесува 4.3% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Декември 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 4.3% Според тоа, месечната аконтација […]

УСЛОВИ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ И МАРТ 2021

УСЛОВИ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ ФЕВРУАРИ И МАРТ 2021 ГОДИНА   Во собраниска процедура по скратена постапка се очекува да се донесе Законот за финансиска поддршка за исплата на плати за месеците февруари и март 2021. Со предлог законот, се […]