Дводневно Online Советување 30-31.01.2023 – Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година

Почитувани, Глобал Гроуп Консалтинг Ве поканува на дводневно Online советување на 30.01.2023 и 31.01.2023 година со следните теми: Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година, Изготвување на даночен биланс за 2022 година, Актуелни новини во законската регулатива.   НАПОМЕНА: На сите пријавени корисници, претходно ќе им доставиме: Прирачник за изготвување на годишна […]