Објавен нов MPIN -образец, со примена од 01.01.2020

ОБЈАВЕН НОВИОТ МПИН со примена од 01.01.2020 година Управата за јавни приходи го објави новиотт МПИН – кој се применува од 01.01.2020 година. Новиот МПИН е објавен, поради новото лично ослободување во износ од 8.228,00 денари, кое започнува да важи за исплата на јануарската плата за 2020 година. При изготвување на платата за јануари 2020 […]