ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2022 изнесува 8.2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јуни 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Јуни 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 8.2% Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2022 изнесува 7.2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Мај 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Мај 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 7.2% Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 изнесува 6.3% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Април 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Април 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 6.3% Според тоа, месечната аконтација за […]

Процент на МДБ за месец март 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2022 изнесува 5.4% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Март 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Март 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 5.4% Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 изнесува 4.7% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Февруари 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Февруари 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 4.7% Според тоа, месечната аконтација за […]

Процент на МДБ за месец јануари 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2022 изнесува 4.6% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јануари 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 4.6% Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 изнесува 4.3% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Декември 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 4.3% Според тоа, месечната аконтација […]

Процент на МДБ за месец Ноември 2021

  ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 изнесува 4% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Ноември 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Ноември 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 4% Според тоа, месечната […]

Процент на МДБ за месец Октомври 2021

  ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 изнесува 3,8% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Октомври 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Октомври 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 3,8% Според тоа, месечната […]

Процент за МДБ за месец Септември

  ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 изнесува 3,6% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Септември 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Септември 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 3,6% Според тоа, месечната […]