Нова минимална плата, почнувајќи од Март 2024 година

Нова минимална плата, почнувајќи од Март 2024 година Во службен Весник на РСМ бр.68  од 22.03.2024 година, врз основа на член 4 став (5) од Законот за минимална плата во Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика ја објави официјалната Објава за висина на минимална плата. Според објавата, минималнат бруто плата, почнувајќи од месец […]

Податоци за пресметка на плата за месец Февруари 2024 година

Податоци за пресметка на плата, придонеси и надоместоци за месец Февруари 2024 година Почитувани, Преземете ги целосните  податоците за плата за месец Февруари 2024 година во pdf тука:

Податоци за пресметка на плата за месец Јануари 2024 година

Податоци за пресметка на плата, придонеси и надоместоци за месец Јануари 2024 година   СТАПКИ НА СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ НА ПЛАТИТЕ КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО 2024 ГОДИНА Придонес за задолжително ПИО 18,8% Придонес за задолжително здравствено осигурување 7,5% Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професиоанлно заболување 0,5% Придонес за задолжително […]

Податоци за пресметка на плата за месец Октомври 2023 година

Податоци за пресметка на плата, придонеси и надоместоци за месец Октомври 2023 година Почитувани, Преземете ги податоците за плата за месец Октомври 2023 година во pdf тука: