Податоци за пресметка на плата за месец Октомври 2023 година

Податоци за пресметка на плата, придонеси и надоместоци за месец Октомври 2023 година Почитувани, Преземете ги податоците за плата за месец Октомври 2023 година во pdf тука: