Предлог закон за изменување на Законот за трговски друштва во собраниска процедура

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА – ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВО СО 1 ЕВРО ОСНОВАЧКИ ВЛОГ Владата на Република Македонија до Собранието на РМ достави Предлог закон за измена и дополнување на Законот за трговски друштва. Целта на Предлог на законот е  да се овозможи основање друштво со ограничена одговорност со симболичен минимален износ на […]