МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 012/2021

Почитувани, Во прилог објавуваме Месечен информатор бр. 012/2021 со следна содржина: Регистрација и дерегистрација од системот на ДДВ Карактеристики на последната ДДВ пријава за 2021 година Работа во недела и на државен празник во трговија и во останати дејности од 01.01.2022 година   Податоци за плата  за месец декември 2021 година Информаторот може да го […]

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР 011-2021

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 011/2021   Почитувани, Во прилог објавуваме Месечен информатор бр. 011/2021 со следна содржина: Задржан данок на исплатени приходи спрема странски правни лица Спроведување на попис 2021- нормативен, даночен и сметководствен аспект    Нормативни, даночни и сметководствени карактеристики на бонуси, 13-та плата, новогодишeн надоместоk Новини во управување со пакување и отпад од пакување  […]

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 006 / 2021

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 006/2021 Почитувани, Во прилог објавуваме Месечен информатор бр. 006/2021 со следна содржина: Карактеристики на новиот предлог закон за вршење на сметководствени работи Предлог измени на Законот за трговски друштва Податоци за плата за месец јуни 2021 година Информаторот може да го презмете на следниот линк: