Користење на годишен одмор за 2019 и 2020 време на вонредна состојба

КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ ОДМОР ЗА 2019 И 2020 ГОДИНА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА Владата на Република Северна Македонија, донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за работни односи за време на вонредна состојба. Уредбата беше објавена во Службен Весник на РМ бр. 90/2020 од 04.04.2020 година, со што практично стапи и во […]