Измените на даночните закони (ДДВ, данок на добивка и данок на личен доход) донесени и објавени во Службен весник 275/2019

Долгоочекуваните измени на даночните прописи (ДДВ, Данок на добивка и данок на личен доход), објавени во службен весник на РСМ 275/2019   Во Службен весник на РСМ бр. 275/2019 од 27 декември 2019 година, објавени се поголем број на донесени закони и измени и дополнувања на закони, меѓу кои се донесени измените на даночните закони […]

Предлог измени и дополнувања на Законот за данок на личен доход во собраниска процедура

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА Предлог Закон за измени и дополнувања на Законот за данокот на личен доход – по скратена постапка – доставен во Собрание. Целта на предложените измени и дополнувања на Законот за данокот на личен доход е да се регулира мирувањето на примената на прогресивниот […]