Предлог измени и дополнувања на Законот за сметководствени работи во собраниска процедура

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА Измените на Законот за вршење на сметководствени работи се предлагаат со цел усогласување на одредбите од Законот во кои е содржано името на државата, како и усогласување на прекршочните одредби со Законот за прекршоци. Со Предлог – законот се предлагаат следните […]

Министерството за финансии го објави Предлог текстот на Законот за вршење на сметководствени работи

Министерството за финансии, по извршена консултација со сметководителите и со експерти од областа, утврди нов текст на Законот за вршење на сметководствени работи