Excel калкулатори за плата, закуп, договор на дело – со примена од 01.01.2019 година

Excel калкулатори за плата, закуп, договор на дело – со примена од 01.01.2019 година
Блог написи

Excel калкулатори за плата, закуп, договор на дело – со примена од 01.01.2019 година

Во е-базата на www.smetkovoditeli.com.mk се поставени нови калкулатори:

  • Калкулатор за пресметка на бруто плата
  • Калкулатор за пресметка на нето плата
  • Калкулатор за пресметка на надоместок по договор на дело
  • Калкулатор за пресметка на закуп

Калкулаторите се изготвени според стапките за данок на личен доход кои ќе се применуваат од 01.01.2019 година.

Калкулаторите може да ги видете и симнете на следниот линк: Калкулатори за пресметка на плати, закуп и договор на дело.